DAROWIZNA

Możesz także wesprzeć nasze Stowarzyszenie, wpłacając dowolną kwotę na konto: 60 1020 2980 0000 2002 0133 0497 tytułem „darowizna na cele statutowe”.


DLA SPONSORÓW

W podzięce za okazaną wspaniałomyślność możemy zaoferować darczyńcy umieszczenie logo firmy, imienia i nazwiska lub innej formy wyróżnienia na materiałach informacyjnych, promocyjnych oraz stronach internetowych Stowarzyszenia.