Dołącz do nas

Zarząd serdecznie zaprasza Osoby, które chciałyby nas wesprzeć swoim zaangażowaniem oraz po prostu dobrze się bawić  jako członkowie Stowarzyszenia "AKTYWNA GMINA ZARSZYN".

Aby zostać członkiem Stowarzyszenia należy

1. Zapoznać się ze Statutem Stowarzyszenia.

2. Pobrać deklarację członkowską, ( POBIERZ ) wypełnić ją, własnoręcznie podpisać,  zeskanować i przesłać  adres mailowy: kontakt@aktywnagminazarszyn.pl lub dostarczyć do siedziby Stowarzyszenia.

3. Pobrać Klauzule informacyjną, ( POBIERZ ) wypełnić ją, własnoręcznie podpisać,  zeskanować i przesłać  adres mailowy: kontakt@aktywnagminazarszyn.pl lub dostarczyć do siedziby Stowarzyszenia.

Na podstawie wypełnionej deklaracji zarząd Stowarzyszenia przyjmie nowego członka i powiadomi go o tym drogą  mailową.

Członkiem Stowarzyszenia zostaje się po uiszczeniu pierwszej składki. Wpłaty należy dokonać niezwłocznie po mailowym powiadomieniu przez Stowarzyszenie o przyjęciu w poczet członków.

Wysokość miesięcznej  składki członkowskiej została ustalona przez zarząd i wynosi 5 złotych miesięcznie. Składki należy wpłacać na rachunek bankowy Stowarzyszenia nr 60 1020 2980 0000 2002 0133 0497  do 15 dnia każdego miesiąca.